Maďarsko - národní parky

Maďarsko

Budapešť a její okolí

Chráněná přírodní oblast VRCH SAS v Budě

Je to světový unikát! V metropoli se dvěma miliony obyvatel je 8 chráněných území celonárodní důležitosti, z nichž pět leží přímo v srdci města. Příkladem může být vrch Sas, vysoký 266 metrů. Je to mohutná skála, kde se zachovaly jak teplomilné, tak i chlad snášející rostliny vápencové flóry.

Chráněné území JESKYNĚ PÁLVÖLGYI

Další jedinečný jev: rozlehlé město se dvěma veřejně přístupnými jeskyněmi hned vedle sebe. Jeskynní systém Palvögy byl vytvořen pohyby zemské kůry. Tektonické zlomy byly pak vyhloubeny termálními vodami.

Chráněná krajinná oblast BUDA

Budské vrchy jsou „plícemi města”, což také bylo hlavním důvodem vyhlášení jejich ochrany. Jde o ráj výletníků, se sněhobílými dolomitovými a vápencovými skalami, příkrými stržemi a více než 150 jeskyněmi.

Národní park DUNAJ-IPOLY

Nový národní park je vytvářen z Piliských a Visegrádských vrchů v Zadunají, Börzsönyských vrchů na severu a dvou dlouhých, úzkých pásů země: údolí Dunaje od Visegrádu po jižní cíp ostrova Szentendre a záplavového území řeky Ipoly od Hontu po Balassagyarmat.

Chráněná krajinná oblast ÓCSA

Kromě přírodních hodnot jsou v této oblasti četné kulturní památky. Nejhodnotnějším biotopem jsou vlhké louky. V močálech žijí blatňáci tmaví a želvy bahenní.

Ptačí rezervace VELENCE a přírodní rez. DINNYÉS-FERTŐ

Obě jezera, Fertő a Velence, jsou zároveň stará i mladá. Tato oblast se propadla a zaplnila vodou před 20 000 lety, ale přítoky do nich zároveň ukládají usazeniny. Následkem sedimentace a několika let sucha mělo jezero v roce 1993 hloubku jen 72 cm. Dva roky umělého napouštění “naplnily” jezero, průměrná úroveň hladiny stoupla v roce 1995 na 157 cm. Vodní ptáci se vrátili a mechové povlaky, které již klesly ke dnu, znovu vyplavaly a začaly zvolna plout po hladině. Mezi přísně chráněné hnízdící ptáky patří volavka bílá a stříbřitá a kolpík bílý.

Jezero Balaton a jeho okolí

Chráněná krajinná oblast TIHANY

Kdysi to byl ostrov, který se však sedimentací změnil na poloostrov. Tihany byla záhy obydlena člověkem. Jezero Külső je zarostlé ostřicí a rákosem a žije na něm velké množství vodních a brodivých ptáků. Termální voda, vyvěrající během postvulkanické činnosti, vytvořila vrstvy hydrotermálního kvarcitu a gejzíritu na těchto vrstvách basaltového tufu. Kolem 150 takových gejzírových kráterů se zachovalo až do nedávné minulosti, dnes jich však zbývá méně než 50, ostatní padly za oběť těžbě.

Chráněná krajinná oblast KÁLISKÉ PÁNVE

Kopce kolem pánve, včetně Királyské skály, Kecskeských a Kopaszkých vrchů, brání přístupu chladných větrů, což vysvětluje, proč byla tato oblast kolonizována již Římany a během dobývání země Maďary se zde usadili příslušníci kmene Kál. Jméno tohoto kmene se zachovalo v řadě místních názvů. V chráněné oblasti se nachází sedm starobylých vesnic.

Chráněná krajinná oblast MAGAS-BAKONY

Půvabná, ale někdy drsná krajina, která přesto neodradila člověka. Velká část chráněné krajinné oblasti je tvořena náhorní plošinou, obklopenou kopci, na kterých jsou hrady. Nejlépe je zachován hrad Csesznek. Převládajícím druhem stromu je buk, ale jsou zde i krasové lesy, olšinové mokřiny a krásné skalnaté stepi. V celé oblasti bylo celkem zjištěno 1 100 jeskyní.

Chráněná krajinná oblast BADACSONY

Kopce, zvedající se severně od jezera Balaton, včetně Badacsony, jsou vulkanického původu. Hradby kamenných sloupů vznikly ztuhnutím toku lávy. Z kopce Gulács je nádherný výhled na jezero Balaton i na okolní kopce.

Chráněná krajinná oblast KIS-BALATON

Kis-Balaton býval jihozápadní zátokou jezera Balaton, byl však oddělen nahromaděnou rašelinou, usazeninami řeky Zaly a vlivem lidské činnosti. Po vysoušení v roce 1922 zůstal pouze jeden kilometr čtvereční otevřené vodní hladiny, takže nejkrásnější ptačí ráj v Maďarsku byl téměř zcela zničen. Situace se začala zlepšovat od roku 1984, kdy byla mezi Zalaapáti a Balatonmagyaród vybudována nádrž o ploše 1870 hektarů, obsahující 28 milionů krychlových metrů vody. Zala protéká 22 kilometrů dlouhým umělým jezerem, obrací se a vrací se do původního koryta. Tato rozsáhlá mokřina přitáhla zpět ptáky: téměř 100 druhů ptáků zde hnízdí a desítky tisíc ptáků se zde zastavují během tahu. Ptáci mohou být nejlépe pozorováni z ostrova Kányavári. Nedaleko odsud byla rovněž zřízena zubří rezervace v Kápolna-puszta.

Chráněná krajinná oblast ŐRSÉG

Őrség, jak naznačuje jeho maďarské jméno, znamenající stráž, byl vždy hraniční oblastí. Bojovníci se zde usidlovali již během dobývání země Maďary. Každý kmen obsadil jeden kopec, vykácel na něm les a vybudoval tam opevněné sídlo.

Jižní Zadunají

Chráněná krajinná oblast KELET-MECSEK

Srdcem rezervace je povodí u Kisújbánya. Dva prameny, vyvěrající v údolí, nejprve protékají jeskyněmi a poté vycházejí na povrch. Vylučovaný vápenec se hromadí v malých tufových hrázích, které rozdělují potok Melegmány na jednotlivé rybníčky a vytvářejí tak kaskádu.

Národní park DUNAJ-DRÁVA

Národní park Dunaj-Dráva byl založen v roce 1996. Jeho hlavní dvě části sledují Dunaj od Bogyiszló po jižní hranici a Drávu od Őrtilos po Matty. Tento relativně netknutý svět mokřin, břehů, bažin, lesů a rákosin hostí 121 druhů chráněných rostlin; 48 druhů ryb žije v Dunaji a v přilehlých vodách; 24 druhů vážek s bzukotem prolétá kolem ústí potoků a nad lukami poletuje 465 druhů motýlů. Zvěř kolem Dunaje není o nic méně rozmanitá. V Gemenci a Béda-Karapancsa hnízdí například 10 párů orlů mořských a 25-30 párů čápů černých. Uvádíme zde místa, která by nejspíše mohla zaujmout milovníky přírody.

Odříznutí meandrů Gemence vytvořilo celkem 40 kilometrů záplavových jezer. Kvůli nim bylo nutno postavit hráze poměrně daleko od regulovaného koryta řeky, čímž vznikla nejširší a největší záplavová oblast v Maďarsku. Je dlouhá 30 kilometrů a v nejširším místě široká 7 kilometrů.

Ohyb Drávy u Szaporca se postupem času změnil na několik jezer, nebo spíše močálů s malou plochou otevřené hladiny. Téměř neprostupné močály zajišťují bezpečí hnízdících ptáků, stejně jako těch, kteří zde nocují a hledají potravu během tahu. Mrtvá ramena jsou obrostlá vrbami a starými nepravidelnými bradavičnatými topoly.

Chráněná krajinná oblast ZSELICSÉG

Jedna z nejkrásnějších krajinných oblastí Jižního Zadunají, Zselicség, leží jihozápadně od Kaposváru. Ve středověku projížděli ještě poutníci z Kaposváru do Szigetváru neustále lesem, v 17. století však začalo jeho kácení. Zákonná ochrana nyní zajišťuje zachování pralesů, včetně porostů illyrského buku. Mezi cenné druhy savců patří přísně chráněná vydra, chráněná kočka divoká, bobr evropský a lasice kolčava.

Severní Maďarsko

Národní park BÜKK

Tato oblast byla po 70 milionů let zaplavena mořem. Bükkské vrchy jsou také tvořeny vápenatými usazeninami z této doby. Protože vápenec je dobře rozpustný ve vodě, kopce jsou protkány jeskyněmi. Zatím bylo prozkoumáno 800 jeskyní o celkové délce více než 35 kilometrů.

Národní park AGGTELEK

Národní park Aggtelek je od roku 1995 součástí Světového dědictví UNESCO. Devadesát Maďarů ze sta zná pouze jeho největší jeskyni, přestože v něm jsou také další tři významné krajinné prvky. Dva menší jsou kras v Szalonna a kopec Esztramos, větší severní část začíná nad Szuhafő a sleduje státní hranici po řeku Bódvu. Podzemní svět přesahuje státní hranice: jeskyně Baradla je propojena s jeskyní Domica na Slovensku. Baradla je jen jednou z mnoha jeskyní v této oblasti, je ale nejdelší, byla objevena jako první, je nejpopulárnější a nejbohatší na krápníkové formace. Nad vchodem v Aggteleku se tyčí 50 metrů vysoký útes Baradla. Nedaleko, na úpatí vápencového chodníku, se leskne jezero Aggtelek. V jeskynním systému žije 450 živočišných druhů, ale fauna na povrchu je také velmi bohatá.

Severní Zadunají

Chráněná krajinná oblast SZIGETKÖZ

Szigetköz, obklopený Velkým a Mosonským ramenem Dunaje, byl vytvořen usazováním písku a štěrku pravěkým Dunajem. Jde o mimořádně proměnlivou mokřinu, protože rozsáhlé záplavové oblasti mezi hrázemi, postavenými v minulém století pro regulaci řeky, jsou pravidelně každé jaro zaplavovány a když se řeka vrátí do svého obvyklého koryta, zůstanou po ní tisíce drobných ostrůvků. Ochrana zaručuje klid této neustále se měnící krajiny, tvořené 100 kilometrů úsekem podél Mosonského Dunaje, 50 kilometrů úsekem podél Velkého Dunaje a několika záplavovými jezery. Hladina vody klesá vzhledem k suchu a k odvádění vody pro elektrárnu Gabčíkovo, ale malé mostky, spojující ostrůvky kolem hlavního ostrova, jsou stále ještě nepostradatelné.

Národní park FERTŐ-HANSÁG

Oblast Hanság byla rozsáhlou bažinou až do období po roce 1775, kdy začalo vysoušení. Do té doby bylo obyvatelných jen 55 mírně vyvýšených míst. Vodní svět nenávratně zmizel po vybudování Hanságského kanálu. Louky a pole, které nahradily bažiny, musí dnes být zavlažovány, vysoušení však naštěstí nebylo úplné.

Jezero Fertő je jen 20 000 let staré, jeho mělké vody se však již zanášejí usazeninami a šíří se rákosiny. Na maďarské straně bylo zaznamenáno 210 druhů hnízdících a protahujících ptáků. Rákosiny a vnitřní jezírka, oddělená od sebe rákosinami jsou propojeny 240 kilometrů dlouhou sítí kanálů. U Fertőrákos bylo vybudováno vodní rekreační středisko. V létě zde tráví své víkendy 15 000 - 20 000 rekreantů surfováním, jezděním na člunech a na plachetnicích, motorové čluny však jsou zakázány.

Chráněná krajinná oblast SOPRON

Nejnavštěvovanějším místem Sopronských vrchů je rozhledna Károly a okolní les nad městem Sopron. Z rozhledny na 483 metry vysokém kopci Várhely je výhled na celé město a na okolní kopce. Přímo pod ní rozsáhlý les ukrývá pohřebiště z počátků doby železné (z doby asi před 2700 lety), kde duby rostou přímo z mohyl.

Velká pláň (ALFÖLD)

Národní park HORTOBÁGY

Národní park Hortobágy se skládá z oblasti stejného jména, stejně jako z podstatné části Nagykunság. Kromě rozsáhlých natronových pastvin jsou v něm i velké rybníky a 40% oblasti tvoří bažiny. Návštěvnická centra vás seznámí s přírodou, národopisem, minulostí a přítomností národního parku. Zdánlivě holá, vysušená “puszta” (= step) je domovem mnoha ptáků.

Chráněná krajinná oblast MÁRTÉLY

V rámci regulace řeky byly odříznuty meandry Tiszy západně od Hódmezővásárhely, čímž vznikla dvě mrtvá ramena tvaru U u Márteléy a Körtvélyes. Tato záplavová jezera obklopují ostrov Ányás a poloostrovy Körtvélyes a Petres. Ostrov Ányás a většina mrtvého ramene u Mártély jsou oblíbené rekreační oblasti, navštěvované v létě desítkami tisíc lidí. Tiché mrtvé rameno Körtvélyes a poloostrov, stejně jako přilehlá louka Barci je královstvím ptáků.

Chráněná krajinná oblast PUSZTASZER

Tato rezervace, sahající od Tömörkény po Szeged, je bohatá jak přírodními, tak i kulturními hodnotami, včetně slaných a záplavových jezer, rybníků, bažinatých luk, písčitých a solných plání.